• 1.jpg
  • 3.jpg
  • zdj5.jpg
  • zdj6.JPG
  • zdj16.jpg
  • zdj88.jpg
  • zdj1555.jpg

Gimnazjum im. dr. Józefa Matuszewskiego

O 98 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI – LIRYCZNIE, MUZYCZNIE I TANECZNIE...

       W tym roku dnia 10 listopada 2016 roku w naszej szkole odbył się uroczysty apel poświęcony najważniejszemu polskiemu świętu narodowemu zatytułowany „Droga do wolności”. Uroczystość odbyła się w odnowionej sali gimnastycznej której otwarcie połączone zostało z tym uroczystym dniem. Symbolicznego przecięcia biało-czerwonej wstęgi dokonali : pani dyrektor Teresa Pituła, pan burmistrz Jerzy Terlecki, ksiądz prałat Antoni Kopacz, który także poświęcił nasz sportowy obiekt, pani Anna Hadała oraz przewodnicząca SU Patrycja Banaś.

11 listopada 20161114 1777380179

 

Zgromadzona społeczność naszego gimnazjum z wielką radością oczekiwała na tę chwilę. Apel wprowadzał w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku. W skrócie zobrazowano sytuację polityczną kraju, jaka miała miejsce przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Wspaniałe karty naszej przeszłości rozpoczął chrzest Polski – dzięki temu wydarzeniu staliśmy się częścią kultury i cywilizacji Zachodu. W tym roku przypada 1060 rocznica! Jednak największy nacisk położono na ukazanie ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli, stale wychodził z inicjatywą walki za ojczyznę. Przypomniano daty trzech najważniejszych powstań narodowych, nazwiska wielkich Polaków dla których przysłowie łacińskie było drogowskazem życia : Słodko i zaszczytnie jest umrzeć za Ojczyznę. Natomiast interpretacje muzyczne i recytatorskie utworów literackich pozwoliły zrozumieć rozterki i uczucia walczących o niepodległość. Uczniowie z wielkim oddaniem zaprezentowali swoje przygotowane inscenizacje, pieśni patriotyczne i harcerskie. Dopełnieniem oprawy artystycznej był taniec wykonany z wielką gracją przez naszych uczniów i uczennice – polonez z podkładem muzycznym nawiązującym do Czasu honoru. Zgromadzeni goście, uczniowie, grono pedagogiczne, pracownicy szkoły docenili wkład w przygotowanie rocznicy odzyskania niepodległości dziękując gromkimi brawami.

Damian Naryński